Avís Legal

INFORMACIÓ


Aquest avís i informació legal regula l'ús del servei del Web d'Internet sota el nom de domini següent: agendaondara.es

agendaondara.es és el nom comercial que s'inclou al lloc web a dalt indicat i objecte del present avís legal agendaondara.es, com a prestador de serveis de la societat de la informació es regeix pel que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

agendaondara.es és un nom comercial propietat d'Ajuntament Ondara és una societat limitada de nacionalitat espanyola domiciliada a Plaça del Convent, 2, 03760 Ondara, Alacant i amb N.I.F. P0309500G.

 

LLOC WEB


El Web és propietat d'Ajuntament Ondara, que es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda al seu Web o en la configuració i presentació del mateix. El titular té tots els drets d'autor sobre tots els continguts del Web, ja siguin per dret propi o per cessions o acords amb tercers.

Per l'accés a aquest Web, incloses totes les seves pàgines, s'accepta que AgendaOndara.es no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d'aquest accés o ús de la informació d'aquest Web o per l'accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest web. Tampoc serà responsable i l'usuari ho accepta dels errors o problemes informàtics causats per virus, cucs, programari maliciós o altres atacs d'enginyeria social (phising, pharming, troians, etc.) que tercers puguin haver ubicat maliciosament als nostres servidors, durant el marge de temps fins que s'aconsegueixin posar en marxa les mesures de protecció reactiva de què disposa aquesta entitat. Si l'usuari s'adona d'errors en el funcionament o de comportaments estranys del lloc, podeu adreçar un correu a l'adreça indicada més amunt. Es prohibeix l'accés als continguts d'aquest Lloc Web per mitjà de sistemes mecanitzats que siguin diferents de persones físiques, ja que poden ocasionar al titular del Web danys en no poder mesurar amb objectivitat les audiències.

 

CONDICIONS D'ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB


En cas que un usuari contracti a través d'una relació establerta a través del correu electrònic, no hi ha dret de desistiment per tractar-se de serveis professionals.